Трудовий договір: порядок та строки укладення, правові гарантії та зобов’язання сторін

Деталі
Дата публікації: П'ятниця, 03 травня 2019, 09:11
Share
01Кожен громадянин України має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору, який є базовою формою виникнення трудових правовідносин.
Фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД роз’яснюють основні аспекти законодавства про працю при укладенні трудового договору.
Трудові відносини з працівником починаються з прийняття його на роботу та оформлення трудового договору. Даний договір не може містити умови, що погіршують становище працівника порівняно з нормами чинного законодавства.
Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Сторонами трудового договору є фізична особа (громадянин) і роботодавець.
Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим в таких випадках:
- при організованому наборі працівників;
- при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
- при укладенні контракту;
- у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
- при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
- при укладенні трудового договору з фізичною особою;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
Письмову форму трудового договору не слід плутати з процедурою його оформлення. Ті обставини, що працівник пише заяву про прийом на роботу, а власник видає наказ про прийом на роботу, ще не означають письмової форми трудового договору. Власник зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про прийом на роботу незалежно від того, в усній чи письмовій формі укладено трудовий договір.
При укладенні трудового договору, громадянин повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особистість, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), а також про стан здоров'я.
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання.
Після укладення трудового договору перед допуском до роботи, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз'яснити працівнику його права й обов’язки та проінформувати під розписку про:
- умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я,
- права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору,
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором,
- визначити працівнику робоче місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами,
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони.
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, а власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
В залежності від терміну, трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
До Олександрійського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18, тел. (05235) 7-04-40, 7-04-04.
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.
Інформацію підготував головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД Володимир Світановський.